Studia na kierunku logistyki – czy warto je wybrać?

Studia na kierunku logistyki – czy warto je wybrać?

Jednym z kierunków, które często biorą pod uwagę maturzyści w trakcie wyboru studiów jest logistyka. Oferuje wiele perspektyw zawodowych i duże zarobki. Istnieje wiele powodów, dla których warto studiować logistykę. Przybliżymy niektóre z nich.

Transport jest kluczowym elementem każdego sektora gospodarki, a minimalizacja jego kosztów odgrywa bardzo ważną rolę. Wiele firm zwraca szczególną uwagę na te usprawnienia, dlatego specjaliści w tej dziedzinie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Sektor usług logistycznych nieustannie się rozwija, oferując coraz to nowe miejsca pracy.

Absolwenci studiów technicznych są chętnie poszukiwani przez pracodawców. Według raportu Newsweeka, logistyka to rynek, który nieszybko osiągnie nasycenie pracownikami. Co więcej, wykazuje on tendencję do nieustających braków w zatrudnieniu, które powinni wypełniać wykształceni specjaliści, a z drugiej strony coraz więcej przedsiębiorstw wykazuje zainteresowanie na tego typu usługi.

Rozważając wybór studiów logistycznych, warto zastanowić się nad posiadanymi predyspozycjami. Od kandydata wymaga się ścisłego umysłu, ponieważ wiele z zajęć ma charakter praktyczny i wymaga obliczeń matematycznych. Jest to również przydatne podczas dokonywania analiz różnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Preferowanymi cechami charakteru są dokładność, cierpliwość i sumienność. Bardzo ważne są umiejętności organizacyjne i zmysł planowania.

W zawodzie logistyka przydatna jest umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Osoby posiadające te predyspozycje mogą śmiało zdecydować się na rozpoczęcie studiów logistycznych.

Logistycy mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych oraz produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie przydaje się automatyzacja procesów transportowych i magazynowania. Specjaliści z tej dziedziny mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach badawczych i formach spedycyjnych. Najprościej mówiąc, zatrudnienie można znaleźć w miejscach, gdzie istnieje konieczność obsługi przepływu towarów.

Logistyka to również propozycja dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z siłami mundurowymi, a z jakichś powodów nie mogą uczęszczać do szkół policyjnych lub wojskowych. Logistyka jest bowiem silnie związana z tymi zawodami i każda z tych jednostek posiada oddziały logistyczne.

Logistyka to kierunek, który znajduje się w ofercie wielu uczelni państwowych i prywatnych w Polsce. I stopień studiów trwa 3 lata i pozwala na zdobycie specjalistycznych umiejętności potrzebnych w obsłudze konkretnych systemów logistycznych. Ukończenie I-go stopnia studiów umożliwia zdobycie tytułu inżyniera. Stopień II trwa 2 lata i ma na celu poszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy. Absolwenci II-go stopnia przygotowywani są do objęcia stanowisk menedżerskich. Osoby takie nie tylko zarządzają istniejącymi systemami logistycznymi, ale czynnie uczestniczą w doskonaleniu i tworzeniu nowych. Ukończenie tego stopnia pozwala na zdobycie tytułu magistra.

Dodaj komentarz