Roześmiany, mądry i dobrotliwy Papież Jan XX III

Roześmiany, mądry i dobrotliwy Papież Jan XX III

Od czasów świętego Piotra było już na Stolicy Apostolskiej wielu Papieży. W tym nasz wielki Rodak święty Jan Paweł II. Każdy człowiek jest inny i dlatego wśród nich byli Papieże o poważnym usposobieniu i duchowni weseli, jak Jan Paweł II, czy Jan XX III. Obaj wyżej wymienieni Papieże zostali razem kanonizowani przez Papieża Franciszka w 2014 roku. Choć każdy z nich był inny i każdy z nich wyróżnił się innymi zasługami dla Kościoła i świata. Różniły ich również lata posługi na Stolicy Apostolskiej. A także predyspozycje do kanonizacji.

Papież Jan XX III urodził się w wielodzietnej i biednej rodzinie włoskiej w 1881 roku. Żył 82 lata. Zmarł w 1963 roku w Watykanie. Święty Jan XX III pomimo krótkiego pontyfikatu, bo trwającego zaledwie pić lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych Papieży w dziejach Kościoła Katolickiego. I nie tylko dlatego, że był inicjatorem II Soboru Watykańskiego, ale również dlatego, że był człowiekiem pełnym pokory, skromności, dobroci i humoru.
Papież Jan XX III twierdził, że “Duszę człowieka powinna zawsze przepełniać radość czysta i subtelna. Sprawdzianem tego jest jego zachowanie się wobec drobnych przeciwności”. Papież ten czerpał siły i radość ducha z modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, oraz z modlitwy różańcowej. Był zakochany w Panu Bogu, obdarzał przyjaźnią wszystkich ludzi i wystrzegał się jakiegokolwiek grzechu. Z “Dziennika duszy” tegoż Papieża dowiadujemy się, że jedyną cechą, która go najbardziej wyróżniała była udzielająca się wszystkim pogoda ducha.

W swoim życiu Papież Jan XX III kierował się kilkoma zasadami. Oto tylko niektóre z nich.
Święty Jan XX III za pierwsze w swoim dekalogu życia uważał to, aby żyć dniem dzisiejszym. I nie rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów swojego życia. Maksymalnie troszczyć się o swoją postawę. Być uprzejmym, nikogo nie krytykować i uczyć karności tylko siebie. Być szczęśliwym w przekonaniu, że człowiek został stworzony po to, aby być szczęśliwym dziś i w przyszłym życiu. Przystosowywać się do okoliczności i nie domagać się, aby one przystosowywały się do człowieka. Sporządzać szczegółowy plan dnia, aby strzec się przed pośpiechem i niezdecydowaniem. Nigdy nie zwątpić w Opaczność Bożą, nie lękać się i wierzyć w dobro.

Jakim był Papieżem święty Jan XX III ?

Święty Jan XX III był Papieżem, który tęsknił za zwykłym człowiekiem. Od początku pontyfikatu odwiedzał szpitale i więzienia. Przyjmował w Watykanie każdego dnia nie tylko kardynałów i innych dostojników kościelnych, ale również najzwyklejszych ludzi. Pragnął by rzesze ludzi odwiedzały Watykan i by mógł się z nimi spotykać. Nigdy też w swoim życiu nie potępiał żadnego człowieka, lecz tylko jego błędy. Szanował każdego człowieka, a najbardziej tego biednego i ułomnego. Uważał też, że dostojnicy Kościoła muszą wychodzić poza mury i spotykać się z ludźmi. Bardzo też pragnął zjednoczenia wszystkich chrześcijan, co miało swoje odzwierciedlenie podczas II Soboru Watykańskiego. Święty Jan XX III zostawił Kościołowi i światu w testamencie trzy słowa “Łagodność, Dobroć, Miłość”.

Dodaj komentarz