Wszystko co musisz wiedzieć o surrealizmie w malarstwie

Wszystko co musisz wiedzieć o surrealizmie w malarstwie

Surrealizm jest to nic innego, jak kierunek w malarstwie, który swoje zapoczątkowanie miał we Francji. Natomiast należy zaznaczyć, iż surrealizm nie był wyłącznie preferowany przez Francuzów, ponieważ równie chętnie kierunek ten był uprawiany przez inne narodowości, do których można zaliczyć między innymi malarzy pochodzących z Belgii, Niemiec, a także Włoch oraz Hiszpanii. Do jednych z wielkich artystów zajmujących się surrealizmem można zaliczyć przede wszystkim takie nazwiska jak: Marc Chagali, Rene Magritte, Max Ernest, Joan Miro, ale również Salvador Dali. Surrealizm do dnia dzisiejszego zachwyca szerokie grono osób interesujących się sztuką malarską. Obrazy malowane tą metodą są pełne swoistej duszy i dają możliwość różnego ich interpretowania.

Marc Chagali

Marc Chagali był to artysta określany, jako malarz aniołów. Do jego najsłynniejszych dzieł można zaliczyć: Ja i wieś, Autoportret z siedmioma palcami, Podwójny portret z kieliszkiem wina. Artysta ten urodził się w Białorusi. I pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Był malarzem – poetą. Faktem wartym zaznaczenia jest to, że działach tego artysty został przedstawiony niepowtarzalny świat malarski, w którym zostały umieszczone wspomnienia z dzieciństwa w niewielkim mieście przesyconym żydowskim obyczajem. Wspomnienia te łączą się w ze scenami jakby zaczerpniętymi ze snu oraz marzeń.

Rene Magritte

Rene Magritte jest to malarz, którego dzieła określane są, jako naturalny stan wyłączenia świadomości i zdolności logicznego myślenia. Stało się tak, ponieważ Rene Margitte przywiązywał dużą wagę do marzeń sennych, jak również do wewnętrznego świata człowieka. Do jego najpopularniejszych dzieł należy zaliczyć przede wszystkim: Jeździec polski.

Joan Miro

Joan Miro namalował słynny obraz, który został nazwany Wieczór u księżniczki. Obraz ten przedstawia syntetyczny rysunek, prowadzony cienką kreską, który pięknie współbrzmi z plamami czystych barw. Joan Miro był artystą pochodzenia hiszpańskiego, posiadał on dużą wyobraźnię malarską. Dlatego jego dziełami do dzisiejszego dnia zachwycają się najwięksi krytycy sztuki naszych czasów.

Salvador Dali

Salvador Dali był malarzem pochodzenia hiszpańskiego. Swoją sławę zdobył nie tylko dzięki obrazom, ale również przezabawnej autoreklamie. O tym malarzu pisała nawet Wiesława Szymborska. Określa go w tekście pt. Szalone kalafiory. Do jednych z najpopularniejszych dzieł Salvador’a Dali można zaliczyć Trwałość pamięci. W obrazie tym zostały przedstawione miękkie zegary o kolorze żółtym.

Dodaj komentarz