Sprzedaż nieruchomości – kto i kiedy musi zapłacić podatek?

Sprzedaż nieruchomości – kto i kiedy musi zapłacić podatek?

Podaż i popyt na rynku nieruchomości w Polsce z roku na rok rosną. Polacy coraz częściej sprzedają i kupują domy, mieszkania i działki. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z obowiązku podatkowego, który może powstać w momencie podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Każdego nabywającego nieruchomość obowiązuje podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% od ceny zakupu nieruchomości. Nabywca nie musi jednak odprowadzać go osobiście do Urzędu Skarbowego, ponieważ robi to w jego imieniu notariusz. W przypadku osoby sprzedającej nieruchomość może powstać obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%, jeżeli nieruchomość zbywana jest przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tej sytuacji sprzedający musi osobiście rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat – obowiązek podatkowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), każdy kto zbył odpłatnie nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 19%. Okres pięciu lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (np. jeżeli nieruchomość została nabyta 15.03.2015 r. okres pięciu lat minie 31.12.2020 r.). Częstym błędem sprzedających jest liczenie tego okresu od daty nabycia.

Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej na druku PIT-39. Deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Ulga na własne cele mieszkaniowe

Przepisy ustawy o PIT mówią o możliwości skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Z ulgi może skorzystać osoba, która w ciągu trzech lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczy uzyskane ze sprzedaży pieniądze na własne cele mieszkaniowe, takie jak:

  • zakup domu, mieszkania, lub działki budowlanej,
  • remont domu lub mieszkania,
  • budowa, nadbudowa, rozbudowa domu.

W przypadku, gdy podatnik w ciągu trzech lat nie wykorzysta wszystkich środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji oraz zapłaty podatku od pozostałej kwoty wraz z odsetkami naliczanymi od dnia złożenia pierwszej deklaracji PIT-39. Jeżeli wszystkie pieniądze zostały wydane na własne cele mieszkaniowe podatnik nie musi już składać żadnej deklaracji, może się jednak spodziewać wezwania do Urzędu Skarbowego w celu kontroli. Dlatego też należy pamiętać o gromadzeniu dokumentów, które potwierdzają wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Dodaj komentarz