Gdy karta pamięci ulegnie uszkodzeniu

Gdy karta pamięci ulegnie uszkodzeniu

Karty pamięci najczęściej ulegają uszkodzeniu z dwóch podstawowych przyczyn. Może to być uszkodzenie czysto mechaniczne albo powstały błąd logiczny. Uszkodzenia karty pamięci logiczne powstają najczęściej wtedy, gdy dane urządzenie zawierające kartę pamięci, czyli komputer lub aparat fotograficzny dokonają z jakiegoś powodu nieprawidłowego zapisu nowego, pozyskanego materiału na karcie.

Błędy logiczne karty pamięci

Błędy logiczne najczęściej powstają z powodu ingerencji wirusów, błędu systemu operacyjnego i co zdarza się dość często, wyjęcia karty pamięci z urządzenia (aparatu czy komputera) w trakcie jego pracy. Aby poradzić sobie z tego rodzaju problemem należy niejako odbudować całą strukturę systemu karty, w wyniku czego wszelkie wcześniej zapisane na karcie, np.: zdjęcia, pozostają dostępne i gotowe do prawidłowego odczytu w pamięci karty, chociaż karta będzie wskazywać błędnie miejsce ich zapisu.

Błędy mechaniczne karty pamięci

Wady mechaniczne powstają na skutek fizycznego uszkodzenia karty pamięci. Aby odzyskać zawartość karty pamięci w takich przypadkach należy ją naprawić, a można to zrobić na kilka sposobów, np.: poprzez:

  • zlutowanie pinów
  • albo zlutowanie kontrolera z płytką drukowaną
  • albo separację płytki drukowanej oraz kości pamięci a następnie posektorowe odczytanie zawartości karty

Aby cała ta operacja przyniosła pozytywny skutek niezbędne jest zastosowanie czytnika kości pamięci oraz specjalnego oprogramowania odkodowującego, niejako po raz wtóry, content odzyskanego obrazu kości pamięci.

Podczas uszkodzenia mechanicznego karty pamięci uszkodzeniu ulega bardzo często kontroler karty sterujący procesami zapisu oraz odczytu danych zawartych w karcie. Fizyczna usterka kontrolera karty pamięci powoduje, że system operacyjny urządzenia IT “nie widzi” jej albo uznaje, że posiada ona pojemność zerową. W takich przypadkach, aby odzyskanie danych z kart pamięci https://wolainfo.pl/odzyskiwanie-danych-z-kart-pamieci/ zakończyło się powodzeniem, należy dokonać posektorowego odczytywania zawartości pomijając kontrolera.

Uszkodzenie karty pamięci – komunikat

Osoba obeznana z zasadami działania urządzeń IT bardzo szybko zdiagnozuje przyczynę nieprawidłowego działania karty pamięci. Komputer czy aparat fotograficzny wysyła określony komunikat do odbiorcy ograniczony do kilku wskazówek:

  • nie można odczytać danych ponieważ karta została połamana czy pęknięta
  • system operacyjny komputera wysyła komunikat o konieczności formatowania karty pamięci
  • system operacyjny komputera “nie widzi” karty pamięci
  • system operacyjny komputera wskazuje inną/nieprawidłową pojemność karty pamięci
  • karta pamięci posiada zapisane dane, jednak oprogramowanie nie może ich odczytać
  • nie można przekopiować danych zawartych na karcie

Dodaj komentarz