O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem inwestycji?

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem inwestycji?

Rozpoczęcie inwestycji w Polsce wiąże się ze sporą ilością formalności. W przypadku inwestycji o charakterze budowlanym, jest jedna ważna rzecz, o której nie wolno zapominać. Nie tylko ze względów etycznych czy moralnych, ale też dlatego, że jest ona wymagana prawnie i pominięcie jej może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Mowa oczywiście o obowiązku wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, pozwalającej skatalogować faunę, florę i przyrodę nieożywioną na obszarze, na którym chcemy przeprowadzić inwestycję.

Kiedy i po co przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Taką inwentaryzację przeprowadza się w przypadku zdecydowanej większości inwestycji o charakterze budowlanym. Budowa domu, czy bloku mieszkalnego, a także modernizacja już istniejących budynków to tylko kilka z przykładów inwestycji, do wykonania których niezbędna będzie inwentaryzacja przyrodnicza. Wynika to z bardzo solidnej podstawy prawnej: jednej ustawy i dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska.

Wprowadzenie takiego wymogu nie jest podyktowane chęcią utrudnienia życia inwestorom, a pragnieniem ochrony środowiska – zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, które bardzo często bywały zabijane lub niszczone w ramach inwestycji bez jakiejkolwiek późniejszej kompensacji. Inwentaryzacja powinna dostarczyć informacji o wszystkich gatunkach zwierząt i roślin znajdujących się na terenie inwestycji, włącznie z danymi na temat tego, czy należą one do gatunków objętych szczególną ochroną.

W inwentaryzację zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin – to, jacy konkretnie, zależy od szczegółów danej inwestycji (na przykład, czy obejmuje ona jakiś akwen wodny). Przeprowadzać taką inwentaryzację mogą między innymi specjaliści od ptaków, drzew czy nietoperzy.

Zadbaj o poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji

Inwentaryzacja nie jest czymś, co powinno się przeprowadzać szybko i byle jak, ponieważ w większości przypadków skończy się to wystąpieniem poważnych błędów w dokumentacji, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną dostrzeżone przez urzędników i będą wiązać się ze wstrzymaniem realizacji inwestycji do momentu naprawienia wszelkich problemów. Oznacza to dodatkowe koszty, a także niepotrzebny stres i nerwy.

Dlatego też inwentaryzację przyrodniczą należy powierzyć firmie, która cieszy się dobrymi opiniami i zatrudnia doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów, takiej jak AvesNature. W ten sposób będziemy pewność, że inwentaryzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki i urzędnicy nie dopatrzą się w niej żadnych pomyłek czy nieścisłości. Dzięki temu możliwa będzie bezproblemowa realizacja inwestycji.

Dodaj komentarz